RICIKAN PUSAKA KERIS ELING PATI

  • PUSAKA KERIS ELING PATI
PUSAKA KERIS ELING PATI
RICIKANNYA  : ADA KETERANGAN
Kembang Kacang : * KEMBANG KACANG POGOG
Jalen : 1
Lambe Gajah : 1
Gandhik Lugas : ~
Gandhik Ukir : ~
Pejetan : 1
Tikel Alis : 1
Sogokan Depan : * PANJANG HINGGA 2/3 TINGGI BILAH
Sogokan Belakang : * PANJANG HINGGA 2/3 TINGGI BILAH
Sraweyan : ~
Greneng : * GRENENG DENGAN RON-DHA NUNUT
Thingil : ~
Pudhak Sategal : ~
Kruwingan : ~
Keterangan Tambahan  : ~
Contoh Klik: KERIS ELING PATI

Blog, Updated at: 3:54 PM

0 komentar:

Posting Komentar